Znalec v odbore Cestná doprava

 znalecké posudky - odborné stanoviská - odborné vyjadrenia


Odhad hodnoty cestných vozidiel

Technický stav cestných vozidiel

Nehody v cestnej doprave 


Znaleckú činnosť vykonávam hlavne v okresoch Detva, Zvolen, Krupina, Banská Bystrica a Lučenec


Ing. Mikuláš Chlebničan, Kostolná 237, 962 12 Detva, Mobil 0903 191 853, E-mail m1c@zoznam.sk,  znalecdopravadetva.com

Odhad hodnoty cestných vozidiel

oceňovanie cestných vozidiel všetkých druhov pre štátne orgány, fyzické aj právnické osoby 

Technický stav cestných vozidiel

posúdenie technického stavu konkrétnych vozidiel pre rôzne účely (súdne konania, spory s poisťovňami a pod.) pre štátne orgány, fyzické aj právnické osoby 

Nehody v cestnej doprave

vykonanie technickej analýzy priebehu nehodového deja a stanovenie technickej príčiny dopravnej nehody pre štátne orgány, fyzické aj právnické osoby,

Poradenstvo a konzultačná činnosť

v oblasti kúpy, predaja, údržby a opráv cestných vozidiel

Súdny znalec v odbore Cestná doprava
www.znalecdopravadetva.com
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!