Naše služby

ODHAD HODNOTY CESTNÝCH VOZIDIEL

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody na cestných vozidlách, ich dielcoch a skupinách podľa postupov uvedených v prílohe č. 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. 

Najčastejšie prípady pri stanovení všeobecnej hodnoty vozidiel 

  • kúpa a predaj autoparku podniku, spoločnosti
  • nepeňažný vklad do spoločnosti
  • dedičské konanie, rozvodové konanie
  • ohodnotenie vozového parku pri fúziách, rozdelení a likvidácii spoločnosti
  • ohodnotenie pre bankové účely, napr. pôžička, zábezpeka
  • ohodnotenie pre leasingové spoločnosti, napr. spätný leasing, leasing ojazdeného vozidla, odobraté vozidlá

TECHNICKÝ STAV CESTNÝCH VOZIDIEL

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nesplnenia definovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a vozidiel ako celku, ktoré vznikli z dôvodov prevádzky, opráv a údržby. Kategórie vozidiel oprávňujúce na výkon činnosti znalca zapísaného v tomto odvetví sú uvedené v zákone č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

NEHODY V CESTNEJ DOPRAVE

Znalec zapísaný v tomto odvetví vykonáva technickú analýzu nehodového deja, určuje príčinu dopravnej nehody z technického hľadiska, zaoberá sa možnosťami odvrátenia dopravnej nehody. Posudzuje vznik a príčiny nehôd cestných vozidiel aj mimo cestných komunikácií. Analýza nehodového deja je spracovaná pomocou autorizovaného výpočtovo - simulačného programu Virtual-Crash s prihliadnutím na výsledky najnovších poznatkov vedy a techniky.

Súdny znalec v odbore Cestná doprava
www.znalecdopravadetva.com
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!